Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació del Barcelonès

Demarcació del Barcelonès

Escoltisme Urbà: Casals d'Estiu EscoltaLa llavor
El projecte de Casals d'Estiu Escolta a la Demarcació del Barcelonès va néixer l’any 2007, fruit de la concreció de les accions del Projecte Marc de la Demarcació per al període 2006-2009, el qual perseguia el creixement i l’enriquiment de l’escoltisme en el context urbà.
 
En aquest sentit, es van establir inicialment els objectius següents:

  • Analitzar els reptes educatius de l’entorn urbà per a dissenyar estratègies educatives que facilitin la identificació i “l’apropiació” de la ciutat.
  • Dissenyar una proposta didàctica (conceptual i metodològica) que traslladi els valors i l’estil educatiu de l’escoltisme a una programació de casals d’estiu.
  • Desenvolupar un model de gestió del projecte sostenible que reverteixi tan en els beneficiaris del projecte com a la presència social de la pròpia associació.


Visió
Promoure la creació de nous espais d’educació no formal en temps de lleure per a entorns on l’escoltisme hi és tan necessari com absent.


Finalitat
Oferir un casal d’estiu que esdevingui plataforma per dinamitzar un lleure participatiu, comunitari i transformador des de l’escoltisme.


Els Casals d'Estiu Escolta
La Demarcació del Barcelonès organitza els següents Casals d'Estiu Escolta:

  • Casal d'Estiu Escolta Mestre Morera (2008 - actualment) amb la col·laboració de l'Escola Mestre Morera de Ciutat Meridiana
  • Casal d'Estiu Escolta Guinardó (2014 - 2015)
  • Casal d'Estiu Escolta Coves d'en Cimany (2015 - 2018)


Útimes notícies relacionades amb el tema:


Comparteix