Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Girona

Demarcació de Girona

Notícies

23.05.2007

Absolució escamot dixan al supremUs fem arribar l'informació que ens ha enviat l'entitat Justicia i Pau de part de la plataforma Aturem la Guerra.

Deixem al vostre lliure albir de signar o no signar la petició de la Plataforma ja sigui individualment o colectivament.

 

 

Companyes, companys

Com totes i tots sabeu la sentència que va dictar l'Audiencia Nacional 
sobre l'Escamot Dixan, després de reconèixer que a Banyoles no hi havia 
hagut mai armes ni químiques ni de cap altre tipus, va absoldre en Mohamed Nebbar 
però va condemnar parcialment a 13 anys de presó la resta de companys 
incloent-hi en Souhil Kaouka, que avui continua vivint amb la seva dona i el 
seu fill a Serinyà. Aquesta condemna és especialment inversemblant sies té 
en compte que el cas ja estava arxivat i es va reobrir únicament per un 
informe de l'FBI sobre els explosius, que ha acabat en no res. La situació 
actual és que el recurs que hem presentat contra la sentència ja ésal 
Tribunal Suprem i que ara mateix s'ha obert el període perquè el Fiscal 
informi de quina és la seva postura sobre el recurs. Per això és molt 
important que amb la màxima urgència, i en tot cas abans del dia 22 de maig, 
signeu el text que teniu aquí sota i ens l'envieu a 
aturemlaguerragirona@gmail.com a fi que puguem fer-lo arribar a la Fiscalia 
General de l'Estat, la Fiscalia del Tribunal Suprem i el Ministre de 
Justícia. També podeu fer-ho arribar directament a aquestes òrgans als faxos 
913193643 i 913190712, però us demanem igualment que ens en féu arribar una 
còpia per mail.
Moltes gràcies una vegada més.

ESCAMOT DIXAN, ABSOLUCIÓ!
CÀSTIG ALS RESPONSABLES POLICIALS, JUDICIAL I POLÍTICS DE L'OPERACIÓESTANY!
ELS VOLEM LLIURES I A CASA, JA!

Plataforma Aturem la Guerra de les Comarques Gironines
Girona, 14 de maig de 2007.

L'organització/persona sotasignant vol manifestar que l'Operació Estany és 
un cas polític que va nèixer com a coartada del govern d'Aznar per 
intervenir en la guerra contra el poble de l'Iraq. Per això, seguint 
l'amplíssima campanya que des de fa més de quatre anys ha rebut suport de 
milers de ciutadanes i ciutadans, organitzacions i institucions diverses,

DEMANA
A la Fiscalia del Tribunal Suprem que informi favorablement a l'absolució 
d'Ali i Souhil Kaouka, Djamel Boudjlethia, Mohamed Tahroui i Mohamed 
Benaboura.
Al Tribunal Suprem la seva absolució.
La  organización/persona firmante quiere manifestar que la Operación Lago es 
un caso político, que nació por la necesidad del gobierno Aznar de 
justificar su participación en la guerra contra el pueblo de Iraq. Por eso, siguiendola 
amplísima campaña que des de hace más de 4 años ha recibido el apoyo de 
miles de ciudadanas i ciudadanos, organizaciones e instituciones varias,

SOLICITA
A la Fiscalía del Tribunal Supremo que informe favorablemente a la 
absolución de Ali i Souhil Kaouka, Djamel Boudjlethia, Mohamed Tahroui i 
Mohamed Benaboura.
Al Tribunal Supremo su absolución.


Nom de l'organització / persona que signa

 Comparteix