Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Girona

Demarcació de Girona

Notícies

21.04.2009

Premis 2009 GenCat a Iniciatives de protecció i millora del medi ambientEl Departament convoca el Premi Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya, que enguany té les modalitats següents:

  1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació
  2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient

Poden optar al Premi els projectes i les iniciatives en els àmbits temàtics de la millora de la qualitat de l’aire i la sostenibilitat en l’edificació que s'hagin desenvolupat totalment o parcial a Catalunya.

La data límit de presentació de candidatures serà el 12 de maig de 2009 i els premis es lliuraran en l'acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà lloc el 4 de juny de 2009.

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_ma_2009.jsp#2

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/iniciatives_09.pdf      

 

1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Objecte i àmbit

Poden optar a aquesta modalitat els projectes de recerca, desenvolupament i innovació, així com la millora de processos, l’activitat, resultat o benefici dels quals es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcial a Catalunya.

Presentació de candidatures

Les candidatures s'hauran de presentar a proposta de tercers, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Medi Ambient i Habitatge, acompanyat d'una memòria on constin, per a cada candidatura:

- les dades identificatives de la persona o l'organisme proposant i de la persona o entitat que hi opta

- una descripció sintètica de l'actuació i dels mèrits que justifiquen la candidatura

> Model de memòria descriptiva

Dotació

El Premi Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya en aquesta modalitat consisteix en un import econòmic de 36.000 euros i un diploma acreditatiu. En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades, l’import destinat inicialment es repartirà a parts iguals entre les premiades.

Podeu adreçar les postres consultes a: sea.dmah@gencat.cat

 

2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient

Objecte i àmbit

Poden optar a aquesta modalitat iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el benefici de les quals es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcial a Catalunya. La modalitat té dues categories, que reconeixen una actuació singular i una trajectòria.

Presentació de candidatures

Les candidatures s'hauran de presentar a proposta de tercers, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Medi Ambient i Habitatge, acompanyat d'una memòria on constin, per a cada candidatura:

 

- les dades identificatives de la persona o l'organisme proposant i de la persona o entitat que hi opta

- una descripció sintètica de l'actuació i dels mèrits que justifiquen la candidatura

 

> Model de memòria descriptiva

 

Dotació

El Premi Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya en aquesta modalitat consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 20.000 euros per a cada categoria.

Podeu adreçar les vostres consultes a: sea.dmah@gencat.cat


1. Candidatures

Poden optar al Premi iniciatives de protecció i millora del medi ambient en els àmbits temàtics de la millora de la qualitat de l’aire o la sostenibilitat en l’edificació que s’hagin desenvolupat totalment o parcialment a Catalunya i s’hagin aplicat abans de l’any 2009.

La modalitat té dues categories: en reconeixement a una trajectòria i en reconeixement a una actuació singular.

2. Dotació

El Premi Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya a iniciatives de protecció i millora del medi ambient, consisteix, per a cada categoria, en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 20.000 euros.

En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades en una categoria, l’import inicialment destinat es repartirà a parts iguals entre aquestes.

Es poden concedir mencions honorífiques a les iniciatives que no hagin obtingut el Premi però que es considerin d’un interès especial.

3. Atorgament i lliurament del Premi

Un jurat de set membres constituït expressament avaluarà les candidatures i formularà una proposta d’adjudicació del Premi al conseller de Medi Ambient i Habitatge per a cada una de les categories indicades.

La candidatura guanyadora ha de tenir, com a mínim, la majoria simple dels vots favorables dels components del jurat. També es pot declarar el Premi desert per majoria simple.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge dictarà la resolució d’atorgament del Premi, la qual es comunicarà a les persones interessades i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Premi es lliurarà en un acte que tindrà lloc en la data de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

4. Presentació de candidatures

Les candidatures s’han de presentar, a proposta de tercers, abans del 12 de maig de 2009, a les 12 h, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Medi Ambient i Habitatge, acompanyat d’una memòria on constin, per a cada candidatura, les dades identificatives de la persona o organisme proposant, les dades de la persona o entitat que es proposa i per a quina modalitat, una descripció sintètica de l’actuació i dels mèrits que justifiquen la candidatura.

Podeu obtenir el model de memòria descriptiva a l’adreça web:

http://mediambient.gencat.cat

La documentació corresponent a les candidatures s’ha de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual cal consignar la referència:

Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.

Direcció General de Qualitat Ambiental.

La documentació de la candidatura s’ha de registrar als serveis centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge o a qualsevol oficina dels seus serveis territorials, les adreces dels quals són:

• Departament: Avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona, tel. 93 444 50 00

• Serveis territorials a:

  • Barcelona: Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona, tel. 93 567 08 15
  • Tarragona: C. del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona, tel. 977 24 15 14, 977 24 51 16
  • Lleida: Ronda de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida, tel. 973 28 39 30
  • Girona: C. d’Ultònia, 10-12, 17002 Girona, tel. 972 22 30 35
  • Terres de l’Ebre: C. de Burgos, 17, baixos, 43870 Amposta, tel. 977 70 73 20

El contingut de les candidatures s’haurà d’enviar, també, en format electrònic, abans de la data de finalització del termini, a l’adreça de la secretaria tècnica del Premi: sea.dmah@gencat.catComparteix