Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Tarragona

Demarcació de Tarragona

Notícies

30.06.2020

Obrim una convocatòria extraordinària de l'1% en motiu de la crisi de la COVID-19La Demarcació de Tarragona de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya fem una convocatòria extraordinària oberta per a què es presentin projectes per rebre la donació de l'1% dels ingressos de la Demarcació.
 
A qui està destinada?
La convocatòria extraordinària va destinada a projectes enfocats a cobrir necessitats sorgides de la crisi de la COVID-19. Els projectes que es presentin hauran d'entregar a la Demarcació una explicació detallada del projecte que inclogui tant el seu pressupost, com la descripció de l'entitat que el duu a terme i totes les entitats que hi col·laboren.

Terminis:
La data límit de presentació de les propostes serà divendres 31 de juliol de 2020 i s’efectuarà virtualment enviant el projecte a tarragona@escoltesiguies.cat.
 
Criteris
La Taula de Secretariat i Administració escollirà, d’entre els projectes presentats, aquell que s’adeqüi als següents criteris i prioritzacions:
● Es valoraran els projectes amb impacte directe en un col·lectiu en risc d’exclusió social, degut a la crisi de la COVID-19.
● Es tindran en compte els projectes que promoguin un canvi social per adaptar-se a la nova normalitat.
● Es prioritzaran projectes externs al moviment duts a terme per entitats sense ànim de lucre que segueixin la línia ideològica i de valors de MEG.
● L'àmbit d'actuació del projecte serà preferentment el de la Demarcació de Tarragona.
● Es valoraran els projectes de nova creació davant dels projectes ja plenament consolidats.
● S'escolliran preferentment projectes en els que la quantia de la donació (200€ aproximadament) pugui tenir certa incidència i sigui clarament una ajuda important per a la realització del projecte.
● Es valoraran positivament els projectes que per la seva naturalesa puguin oferir un retorn en format formació, descoberta, xerrada, taller… als agrupaments de la Demarcació de Tarragona.

Justificació
El projecte seleccionat haurà de presentar una breu memòria justificativa de la seva realització (escrita o gràfica).
 
 
Per a més informació, es poden consultar les bases de la convocatòria:


Comparteix