Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Tarragona

Demarcació de Tarragona

Educar en la creativitat

Com fomentar aquesta actitud entre infants i joves?

    La segona sessió de les Jornades serà el dimecres 11 de març a les 18.00h.
La ponència anirà a càrrec de María Teresa Rodríguez de Castro i Mariola Lorente Arroyo.


La María Teresa és Investigadora de la Universidad de Padres. També és coautora dels llibres “La conspiración de las lectoras” i “El bucle prodigioso

La Mariola, per la seva banda, és llicenciada en Filosofia i també és investigadora de la Universidad de Padres. 

Ambdues han publicat varis articles en les revistes “Energía Creadora”, “Universo UP”, i  “Cuadernos de Pedagogía” . Han treballat juntes en els estudis “El Nuevo Paradigma de la Adolescencia” i “Creatividad en la educación”

Per a més informació sobre la Universidad de Padres, podeu consultar la seva pàgina web.
     
 Resum de la segona sessió

La segona sessió de les Jornades va comptar amb dues convidades molt especials vingudes de la Universidad de Padres de Madrid: la Mariola i la María Teresa. Totes dues, després de presentar-se i presentar el projecte en què col·laboren, van començar la seva ponència, que tenia com a fil conductor les 4 P's de Ross Money (persona, procés, producte, context: place en anglès).

Centrant-se en la primera P, la persona, les ponents ens van parlar de les característiques o actituds que cal fomentar en els infants i joves, així com també de les barreres a la creativitat.

 
Característiques de la PERSONA creativa:
- Cultiu del pensament divergent (exemple: joc dels nou punts)
- Connectar, associar i combinar (exemple: pensar en 3 paraules i intentar buscar allò que tenen en comú)
- Curiositat (exemple: escollir una paraula, i formular el màxim nombre de preguntes que puguin respondre's amb aquella paraula)
- Flexibilitat, originalitat i fluència (exemple: quants usos podem donar-li a un diari en dos minuts?)
- Visualització i observació (creació de mapes mentals)
- Gestió de les emocions
- Actitud d'obertura (exercici: asseure's, durant deu minuts, en un lloc on no hi passi res, i registrar tot el que passi en una llibreta)
- Autonomia
- Actitud lúdica, diversió i sentit de l'humor
- Tolerància envers allò que és incert
- Perseverància i persistència

Impediments per a la creativitat:
- Barrera perceptiva: no saber percebre els atributs clau d'un objecte. 
- Barrera emocional: la por al fracàs o a cometre errors
- Barrera cognitiva: dificultats de passar d'allò concret a allò abstracte. 
 

Pel que fa als processos creatius, la segona P, les investigadores van exposar uns passos a seguir:
 
1. Preparació per a la idea 

2. Generar idees, partint d'un focus en el que treballar. Alguns mètodes per generar-les són:
         - analogies
         - inversió
         - fer el procés a la inversa, partint del resultat final
         - la dinàmica dels sis barrets de pensar
         - creació de contes amb 6 paraules

         - anagrames creatius

3. Incubació. Si les idees no apareixen, cal reposar i dedicar-se a alguna altra cosa. Es pot aprofitar la fase REM del son.

4. Evaluació. D'entre totes les idees que s'han tingut, cal seleccionar les que siguin viables. 

5. Implementació. Crear un pla d'acció, o treballar mitjançant l'assaig-error. Protoripar el producte.

6. Reflexió final. 

La tercera P, és a dir, el producte, va rebre especial atenció per part de la Mariola, que va desgranar una teoria sobre la C gran i la C petita. Segons l'escriptora, tots som creatius en major o menor mesura, i per això s'ha desenvolupat la teoria de la C (aquesta C és la creativitat):
 
Hi ha grans genis de la història, que han sigut els que encarnen la Gran C (com Darwin o Monet)

També tenim persones que han adquirit prestigi en l'àmbit professional per la seva creativitat en aquell àmbit. Serien les Pro C.

Per altra banda, cal recordar que tots som creatius en el nostre dia a dia, i aquesta seria la C Petita.

I per acabar, podem parlar de la Mini C, que seria la creativitat vinculada als processos d'aprenentatge. Són els petits èxits que ho assoleix quan comença a aprendre alguna cosa.

L'última part de la xerrada, doncs, es va centrar a parlar del context (la quarta P en anglès: place), i es van donar alguns consells per fer que els infants i joves tinguin els espais més adequats possibles per tal de fomentar la seva creativitat:
 
Ser models
Donar Llibertat
Sentit de l'humor
No donar directament les respostes
Foment de la diversitat per tal de conèixer nous horitzons
Sortir de l'aula

Per acabar, les ponents van il·lustrar als assistents amb algusn exemples de bones pràctiques creatives, que es poden consultar a 'ciudades con talento' i ens van animar a tots plegats a ser més creatius en el nostre dia a dia, tot començant per identificar les petites coses innovadores i creatives que fem en el nostre dia a dia.

Conscienciar-nos que la creativitat no és cosa de les grans C és el primer pas. Per a més informació, podeu consultar el PREZI amb què ens van fer la presentació. 


 

Comparteix