Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de l'Alt Ter

Demarcació de l'Alt Ter

Notícies

14.02.2023

Subvenció interna de la Demarcació del curs 2022/2023Un cop aprovades les bases de la subvenció interna de la demarcació pel curs 2022 - 2023 podem donar per obert el període d'entrega de projectes.

Les característiques que han de tenir els vostres projectes per poder ser presentats són les següents:


- Han de ser projectes d'impacte ambiental i/o social.

- Han de ser projectes iniciats per entitats externes i/o des d’un agrupament
de la Demarcació de l’Alt Ter, ja sigui per l’equip de caps o per una unitat.

- Ha de comptar amb la participació activa de membres d’un o diversos
agrupaments.

- S’exclouen de la convocatòria campaments organitzats.

A més, es valorarà positivament:

- Participació dels infants i joves en les diverses fases del projecte.

- Que persones externes rebin l’impacte del projecte.

- El nombre de participants de la Demarcació de l’Alt Ter.

- La realització del projecte en l’entorn de la Demarcació.

- Haver realitzat un APS o un treball previ en l’entorn proper i que tingui
relació amb el projecte.

- Haver fet extrajobs, la quantitat recollida i que estiguin correctament
entrats al Comptacau.

- Cooperació amb una o més entitats.

- Haver informat a l’Equip de Demarcació (via correu a
equip.altter@escoltesiguies.cat) de la intenció de presentar el projecte com
a màxim un mes abans de la finalització del termini de presentació de
projectes (1 d’abril).

- Que l’import sol·licitat sigui igual o menor a la quantitat pressupostada
(1.000€).

Podeu presentar-los fins el dia 1 de maig enviant la documentació necessària a altter@escoltesiguies.cat. Sobretot, llegiu-vos atentament el document que s'adjunta on es detalla tota la informació.


Documents

Comparteix