Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de l'Alt Ter

Demarcació de l'Alt Ter

Reserva del projector

A la Demarcació disposem d’un projector que deixem als agrupaments gratuïtament per a les activitats o formacions que necessiteu sempre que es compleixi la següent normativa (Aprovada a la TACA del 27/03/2015).
 
  1. S’ha de fer la reserva del projector via formulari que el trobareu al web de demarcació. Durant les següents 48h laborables confirmarem manualment la reserva.
 
  1. El projector s’ha de passar a buscar i tornar a la demarcació dins de l’hora i dates establertes  durant la reserva. Les dates i hores establertes seran dins l’horari habitual de la Secretaria Tècnica i segons les necessitats de la resta d’agrupaments. Per norma general la data mínima per venir a buscar el projector és 48 h abans del seu ús i la data màxima per retornar el projector serà 48 hores després del seu ús. En cas que coincideixi en un dia no laborable o festiu es retornarà els 2 dies següents laborables.
 
  1. S'abonarà una fiança de 50€ quan es reculli el projector a la demarcació. No s'entregarà el  projector si no es paga prèviament la fiança. S'ha de deixar en efectiu.
 
  1. En cas de retornar el projector fora de la data prevista i sense previ avís s'abonaran 5€ diaris (extrets de la fiança) per cada dia de retard. Si aquest retard afecta a la demarcació i/o a un altre agrupament no es retornarà la fiança.
 
  1. Queda totalment prohibit retornar el projector fora del despatx de la Secretaria Tècnica de la demarcació sense el vist-i-plau de l’equip de demarcació o ST. En cas d’incomplir aquest punt no es retornà la fiança.
 
  1. En cas que, a l'hora de retornar el projector es detecti que se n'ha fet un mal ús, es pagarà la totalitat del cost de la reparació. Com a paga inicial, la demarcació es quedaria la fiança i la resta l’abonarà l'agrupament implicat.
 
  1. En cas que a l'hora de retornar el projector es detecti que s’ha fet malbé per la constància en l'ús  (bombeta fosa, etc) caldrà informar degudament a la demarcació, per tal que es pugui solucionar el problema. En cas de no informar degudament es valorarà la possibilitat de no retornar la fiança.

Per fer la reserva empleneu aquest formulari. En dos díes laborables us confirmarem manualment la reserva.

Comparteix