Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de l'Alt Ter

Demarcació de l'Alt Ter

Reserva de material

A la Demarcació disposem d’un projector i un altaveu que deixem als agrupaments gratuïtament per a les activitats o formacions que necessiteu sempre que es compleixi la següent normativa (Aprovada a la TACA del 27/03/2015).
 
  1. S’ha de fer la reserva del projector i l'altaveu via formulari que el trobareu al web de demarcació. Durant les següents 48h laborables confirmarem manualment la reserva. El formulari és el següent: https://forms.gle/1eTaUSownjXmDHGp9
 
  1. El projector o l'altaveu s’ha de passar a buscar i tornar a la demarcació dins de l’hora i dates establertes  durant la reserva. Les dates i hores establertes seran dins l’horari habitual de la Secretaria Tècnica i segons les necessitats de la resta d’agrupaments. Per norma general la data mínima per venir a buscar el projector és 48 h abans del seu ús i la data màxima per retornar el projector serà 48 hores després del seu ús. En cas que coincideixi en un dia no laborable o festiu es retornarà els 2 dies següents laborables.
 
  1. S'abonarà una fiança de 50€ quan es reculli el projector o l'altaveu a la demarcació. No s'entregarà si no es paga prèviament la fiança. S'ha de deixar en efectiu.
 
  1. En cas de retornar el projector o l'altaveu fora de la data prevista i sense previ avís s'abonaran 5€ diaris (extrets de la fiança) per cada dia de retard. Si aquest retard afecta a la demarcació i/o a un altre agrupament no es retornarà la fiança.
 
  1. Queda totalment prohibit retornar el projector o l'altaveu fora del despatx de la Secretaria Tècnica de la demarcació sense el vist-i-plau de l’equip de demarcació o ST. En cas d’incomplir aquest punt no es retornà la fiança.
 
  1. En cas que, a l'hora de retornar el projector o l'altaveu es detecti que se n'ha fet un mal ús, es pagarà la totalitat del cost de la reparació. Com a paga inicial, la demarcació es quedaria la fiança i la resta l’abonarà l'agrupament implicat.
 
  1. En cas que a l'hora de retornar el projector o l'altaveu es detecti que s’ha fet malbé per la constància en l'ús  (bombeta fosa, etc) caldrà informar degudament a la demarcació, per tal que es pugui solucionar el problema. En cas de no informar degudament es valorarà la possibilitat de no retornar la fiança.

 

Comparteix