Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació del Barcelonès

Demarcació del Barcelonès

Notícies

04.06.2015

Marxem de campaments! Com fem una bona tramitació dels permisos?Tornen els de Campaments d'Estiu i us fem recordatori de la documentació necessària per tal de tramitar els permisos de campaments a la Demarcació del Barcelonès. Aquesta és la documentació MÍNIMA per tramitar el permís des de la Demarcació del Barcelonès entenent que ja heu revisat tota la documentació necessàira durant les signatures de dossiers amb els Sectors. Recordeu que cada Sector té les seves dates de signatura de dossiers internes que cal complir.

 DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A OTD PER CAMPAMENTS A CATALUNYA:
 • Notificació d'activitats d'educació en el lleure a la Generalitat de Catalunya. (NO cal res del dossier!)
 • Petició del permís (full de signatures) - Annex 1
 • Certificat del secretari/a i/o excel de nens/es i caps (extret de les afiliacions), amb un color diferent les persones que no estan afiliades i s’han d’afiliar/assegurar esporàdicament.

 ALTRES CONSIDERACIONS
 • Cada Sector fixa les seves dates internes de revisió de Dossiers que cal complir.
 • Cada Sector fa la revisió de la resta de documentació i dóna el vist-i-plau a l'OTD per tramitar el permís tot signant la petició de permís (full de signatures)
 • La documentació a OTD només l'envia UNA persona.
 • Tota la documentació s'ha d'enviar per correu electrònic i en UN SOL correu electrònic.
 • El permís s'enviarà per correu electrònic al responsable del campament que consti a la notificació

DOCUMENTACIÓ PER CAMPAMENTS FORA DE CATALUNYA:
 
 • Dossier de campaments (el mateix que per campaments a Catalunya) - A l'espai del cap
 • Notificació d'activitats fora de Catalunya - Annex 7
 • Petició del permís (full de signatures) - Annex 1
 • Notificació d'activitat a la comunitat autònoma/país/estat i documentació que marca la normativa del territori de destí.
 • Certificat del secretari/a - Document adjunt a la noticia

Recordeu que a l'Espai del Cap > Documents > Campaments i excursions trobareu tota la documentació necessària per realitzar campaments fora de catalunya.


DATES D'ENTREGA A DEMARCACIÓ PER CAMPAMENTS FORA CATALUNYA:
 
 • Les firmes de dossiers les heu de realitzar com a màxim 45 dies abans de començar els campaments.
 • La documentació anterior l'heu d'entregar a la Demarcació del Barcelonès com a màxim 30 dies abans de començar els campaments.

Si teniu dubtes, feu-nos-ho saber a barcelones@escoltesiguies.cat


Etiquetes

Comparteix