Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació del Barcelonès

Demarcació del Barcelonès

Cap Infant Sense CauQué és el Cap Infant Sense Cau? Quina finalitat té?
La Demarcació del Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya treballa per garantir l’accés de tots els infants i joves a les activitats educatives de lleure que ofereixen els agrupaments que la formen.
 
Per assolir-ho, s’obre una convocatòria de suport econòmic a les famílies amb el nom de “Cap Infant Sense Cau (CISC)”.
Aquesta convocatòria és possible per la Subvenció que la Demarcació rep de l’Ajuntament de Barcelona, i fons propis de la Demarcació del Barcelonès.
 
Per a poder optar a aquesta beca, cal presentar-se a les Beques de Curs de MEG (OSG).
La presentació i sol·licitud de les Beques de Curs de MEG fa que automàticament aquesta família/infant quedi presentada a la convocatòria del Cap Infant Sense Cau d’aquest mateix curs.La documentació s’haurà de presentar per a cada infant que sol·liciti el Cap Infant Sense Cau.
 
Trobareu tota la documentació a la web de la Demarcació (www.escoltesiguies.cat/barcelones).

 
Qué beca CISC?
 • El cost de l’infant per participar de l’activitat del cau durant el curs 2021-2022, sense incloure els campaments d’estiu (quota de curs, quotes sortides/excursions, quota campaments Nadal i Setmana Santa)
  No es cobreix la quota de Campaments d’Estiu, pel qual els agrupaments i famílies disposen de l’ajuda que ofereix l’Ajuntament de Barcelona a través de la Campanya de Vacances d’Estiu.
  * En el cas de famílies residents fora de la ciutat de Barcelona s’assignarà un complement per compensar que no poden disposar de l’ajut que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.
  *En el cas de famílies residents a Barcelona que participen d’un Agrupament fora de Barcelona s’assignarà un complement per compensar que no poden disposar de l’ajut que ofereix l’Ajuntament de Barcelona

   
 •  Amb aquesta beca s’assigna un import determinat a cada infant, el qual l’agrupament haurà de descomptar de les quotes a pagar per aquesta família. 

Requisits per optar a CISC
Requisits de les famílies
 • Que l’infant estigui inscrit a l’activitat ordinària del cau del 2021-2022 i participi de l’activitat pròpia de l’agrupament
 • L’accés al CISC anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:
  • De 0 a 7.000 €: 90%
  • De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
  • De 9.000,01 a 10.000 €: 30%
*Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.
*El cost estimat d’un infant de cara al càlcul és de 323,63€, incloent quota de curs, excursions, campaments de Nadal i de Setmana Santa.
 
Requisits de l’agrupament
 • Participar en els òrgans de treball i decisió propis de la Demarcació.
 • Estar al corrent de pagament de quotes de l’entitat.
 • Utilitzar el Comptacau com a eina corrent i fer-ne un ús correcte i freqüent.
 • Adherir la seva activitat dels campaments d’estiu a la Campanya de Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona (podeu comptar amb el suport de l’Oficina Tècnica de Demarcació - OTD)

Quan? Convocatòria i termini del curs 2021-2022
 • Presentació de sol·licitud: del 20 d’octubre al 19 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)
  *excepcionalment, en cas d’infants que entren a l’agrupament a mig curs, podran sol·licitar una beca parcial en el termini que la TASA del Barcelonès determini.
 • Resolució: 7 de març al 11 de març del 2022
 • Justificació:
  • Famílies: del dia 23 de maig al 19 de juny del 2022
  • Agrupament: abans del 30 de setembre del 2022 (factures justificatives)

CONSULTA LA CONVOCATÒRIA I EL FUNCIONAMENT DE LA SUBVENCIÓ AL SEGÜENT DOCUMENT: 
Convocatòria CISC 2021-2022

Documentació per jusitifcar:
Rebut de l'ajuda CISC famílies - word
Rebut de l'ajuda CISC famílies - pdf


Assegureu-vos que tots els documents tenen totes les firmes oficials necessàries.

                                              Projecte realitzat amb la col·lab​oració de l'Ajuntament de Barcelona      
                                                                        

Comparteix