Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació del Barcelonès

Demarcació del Barcelonès

Cap Infant Sense CauFinalitat de “Cap nen sense Cau”
La Demarcació del Barcelonès de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya treballa per garantir l’accés de tots els infants i joves a les activitats educatives de lleure que ofereixen els agrupaments que la formen.
 
Objectiu
Donar un ajut a econòmic a les famílies que participen de les activitats dels agrupaments de demarcació Barcelonès.
 
A qui va dirigit?
A agrupaments amb famílies amb problemes econòmics.
 
Qui ho sol·licita?
L’encarregat de sol·licitar l’ajut per la família és l’agrupament.
 
Requisits per participar
Per poder sol·licitar l’ajut l’agrupament ha de:
 • Participar en els òrgans de treball i decisió propis de la Demarcació.
 • Estar al corrent de pagament de quotes de l’entitat.
 • Utilitzar el comptacau com a eina corrent i fer-ne un ús correcte i freqüent així com haver introduït el pressupost de l'agrupament
 • Comprometre’s i participar* en les convocatòries d’ajuts i subvencions que des de l’Oficina Tècnica de Demarcació (OTD) es dóna suport:
  • Campanya de Vacances d’estiu Ajuntament de Barcelona  
  • Finançament intern – línia de Suport a les Famílies
        *En cas que finalment no es presentin a aquestes convocatòries caldrà justificar la decisió presa, si no es denegarà l’ajut concedit.
 • Col·laborar amb serveis municipals, institucions, entitats, plans locals i/o altres xarxes per la inclusió de famílies en risc d’exclusió i immigrades que la Demarcació ofereixi a l’agrupament (Serveis Socials, Càritas…) 

Quan? Convocatòria i termini del curs 2020-2021
 • Per a l’assignació d’ajudes, es farà una ÚNICA convocatòria:
  Podeu presentar les sol·licituds des del 23 de NOVEMBRE de 2020, fins al 21 de MARÇ 2021
   
 • La resolució es farà pública el 17 de juny de 2021

CONSULTA LA CONVOCATÒRIA I EL FUNCIONAMENT DE LA SUBVENCIÓ AL SEGÜENT DOCUMENT: 
Convocatòria 2020-2021

Documentació a presentar: Documentació per jusitifcar:


Assegureu-vos que tots els documents tenen totes les firmes necessàries, sense aquestes les sol·licituds no seran acceptades. 

                                              Projecte realitzat amb la col·lab​oració de l'Ajuntament de Barcelona      
                                                                        

Comparteix