Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Girona

Demarcació de Girona

RESERVA DE MATERIAL

A la Demarcació de Girona es disposa de diferent material que està a disposició dels agrupaments que ho necessitin. Tenim altaveus, projectors, diferent material de cuina i alguns llibres que podeu demanar! A continuació trobareu tota la informació, calendaris d'ocupació i un formulari únic on podreu fer totes les demandes que necessiteu. 

ALTAVEUS I PROJECTORS

Necessites so o imatge per alguna activitat, acte o vetllada? La Demarcació posa al servei del teu agrupament o equip un seguit d'altaveus i projectors per ajudar-te a tirar endavant l'aspecte tècnic d'aquelles activitats que us proposeu.

MATERIAL DE CUINA

A la Demarcació disposem de divers material que deixem als agrupaments gratuitament per a les activitats o formacions que necessiteu sempre que es compleixi la següent normativa 

En els següents documents trobareu fotografies del material del qual disposem a la Demarcació.

MaterialFORMULARI DE RESERVA

En compliment amb els acords aprovats a la TACA del 21 de febrer del 2014, es passa a explicar la normativa per tal d'accedir als equips de la Demarcació de Girona:

1. S'abonarà una fiança de 100,00 € quan es recullin aquests materials a la Demarcació. No s'entregaran aquests materials si no es paga prèviament la fiança. S'ha de deixar en efectiu, i es recuperarà en el retorn de l'equip.

2. En cas que, a l'hora de retornar aquests materials es detecti que se n'ha fet un mal ús, es pagarà la totalitat del cost de la factura. Com a paga inicial d'aquesta, la Demarcació es quedaria la fiança i s'abonaria la resta per part de l'agrupament afectat.

3. En cas que, a l'hora de retornar aquests materials es detecti que estan fets malbé per la constància en l'ús d'aquests materials caldrà informar degudament a la Demarcació, per tal que es pugui solucionar el problema. En cas de no informar degudament es valorarà la possibilitat de no retornar la fiança.

4. En cas de retornar els aparells fora de la data prevista i sense previ avís (Si hi ha un agrupament afectat, no es retornarà la fiança) s'abonaran 10,00 € diaris (extrets de la fiança) per cada dia de retard.

5. Per casos dubtosos es decidirà en assemblea a TACA


 

Comparteix