Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació del Barcelonès

Demarcació del Barcelonès

Subvencions

SUBVENCIONS 2018-2019: 

En aquest apartat trobareu totes les subvencions ordinàries que surten tots els anys, a les quals l’oficina tècnica de demarcació dóna suport als agrupaments per presentar-se. Tota la documentació es gestiona des de demarcació.

Aquest és el calendari de Subvencions, beques i entrega de Factures del curs 2018-2019:

 

 


Subvenció de L'Ajuntament de Barcelona 2018-2019

L'Ajuntament de Barcelona cada any obre una convocatòria de subvencions per a projectes de diferents àmbits (Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019). L'activitat ordinària dels agrupaments respon a alguns d'aquests àmbits, és per això, que us animem a presentar projectes en aquesta convocatòria ja siguin de caràcter extraordinari en l'àmbit que correpongui segons la temàtica del projecte o bé, presentant un projecte que consisteix en l'activiat ordinària de l'agrupament durant el curs que poden respondre a:
  • Àmbit G. Adolescència i Joventut - Programa: a. Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils. 

Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció
Document bàsic 2. Descripció del projecte
Informació rellevant per obtenir una bona subvenció per al vostre projecte!

Altres documents d'interés:
Guió-Descripció bàsica del projecte (Doc. bàsic 2)
Convocatòria general de subvencions 

 

 

Subvenció de Demarcació 2018-2019
La Demarcació obra dues convocatòries de subvenció: una per Agrupaments i una altra per Equips de sector i de demarcació (cadascuna amb les seves bases).
 
Un cop presentades totes les sol·licituds, els equips de sector i demarcació valoren, de manera aleatòria, els projectes presentats per assignar-li una puntuació en funció de la qual es calcula l’import a assignar a cada projecte.
De manera que tot l’import designat a la subvenció queda distribuït.
La TASA de la Demarcació és també l’encarregada de revisar les memòries de justificació i fer-ne el retorn.
 
Els criteris en que es basa aquesta valoració és l’Impacte del projecte, la necessitat econòmica real del projecte, la qualitat pedagògica del projecte, si el projecte que es planteja és viable/factible i el nivell d’innovació d’aquest.
 
 
El 24 de gener de 2019 s'obre la Convocatòria de la Subvenció de Demarcació 2018-2019:
 

  • Convocatòria Agrupaments: 7.000€
    • Línia de projectes: 5.000€ - termini: 15 de febrer de 2019
    • Línia de campaments estiu: 2.000€ - termini: 3 de maig de 2019
 
  • Convocatòria Sectors i Equips de la Demarcació: 1.000€ - termini: 15 de febrer de 2019


Aquí trobareu les bases de les convocatòries i el seu funcionament:
Convocatòria Subvenció de Demarcació AGRUPAMENTS 18-19
Convocatòria Subvenció de Demarcació SECTORS i EQUIPS 18-19
 
Aquests son els documents per sol·licitar la subvenció i per a justificar-la:
PLANTILLA de SOL·LICITUD 18-19
PLANTILLA de JUSTIFICACIÓ 18-19


 


Comparteix