Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació del Barcelonès

Demarcació del Barcelonès

Subvencions

SUBVENCIONS 2021-2022: 

En aquest espai trobareu totes les subvencions ordinàries del curs, a les quals l’oficina tècnica de demarcació dóna suport als agrupaments per presentar-se. Tota la documentació es gestiona des de demarcació.

Aquest és el calendari de Subvencions i beques, tancaments de Comptacau i entrega de Factures del curs 2021-2022:
 


_________________________________________________________________________________________________________

*Subvenció de L'Ajuntament de Barcelona 2022

L'Ajuntament de Barcelona cada any obre una convocatòria de subvencions per a projectes de diferents àmbits (la d'enguany: Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2022).

L'activitat ordinària dels agrupaments i equips respon a alguns d'aquests àmbits, és per això, que us animem a presentar projectes en aquesta convocatòria ja siguin de caràcter extraordinari o bé, presentant un projecte que consisteix en l'activiat ordinària de l'agrupament durant el curs que poden respondre a:
 • Àmbit G.Adolescència i Joventut
  - Programa: a. Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils
  - Programa: b. Projectes que promoguin la igualtat i l'exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes dels adolescents i/o joves
 • Àmbit H.Infància
  - Programa: a.Promoció a la infància

*Document bàsic 2. Sol·licitud-descripció del projecte
*Guia d'aplicació del Critari de Perspectiva Ecosocial 2022
*Guia d'aplicació del Criteri de Perspectiva de Gènere
Informació rellevant per obtenir una bona subvenció per al vostre projecte!
 

 

*Subvenció de Demarcació 2022
La Demarcació obra la convocatòria de subvenció pels seus Agrupaments per al 2022.

Aquest curs la partida total és de 3.000€ a repartir conjuntament entre les dues línies de finançament:
   - línia de projectes
   - línia de campaments d'estiu
 
Un cop presentades totes les sol·licituds, els equips de sector i demarcació valoren, de manera aleatòria, els projectes presentats per assignar-li una puntuació en funció de la qual es calcula l’import a assignar a cada projecte.
La TASA de la Demarcació és també l’encarregada de revisar les memòries de justificació i fer-ne el retorn.
 
Els criteris en que es basa aquesta valoració és l’Impacte del projecte, la necessitat econòmica real del projecte, la qualitat pedagògica del projecte, si el projecte que es planteja és viable/factible i el nivell d’innovació d’aquest.
 
 
El 20 de gener de 2022 s'obre la Convocatòria de la Subvenció de Demarcació 2022:
 

 • Data límit de sol·licitud: 24 d'Abril del 2022
 • Data resolució: 19 de maig del 2022
 • Data límit justificació: 30 de setembre del 2022 (si s'allarga fins el 1r trimestre del curs següent serà fins el 31 de desembre de 2022)


Aquí trobareu les bases de la convocatòria i el seu funcionament:
Convocatòria Subvenció de Demarcació Agrupaments 2022

 
Aquests son els documents per sol·licitar la subvenció i per a justificar-la:
PLANTILLA de SOL·LICITUD 2022
PLANTILLA de JUSTIFICACIÓ 2022


 


Comparteix