Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Tarragona

Demarcació de Tarragona

Notícies

14.02.2020

La demarcació de Tarragona s'adhereix al manifest SOM TERRITORI. LA IMPUNITAT S’HA ACABAT!Avui, un mes després de l'accident a la planta petroquímica d'IQOXE, més de 120 entitats del territori hem dit que ja no volem seguir #NiConfinadesNiCallades. Que #SomTerritori i la impunitat s'ha acabat.

Tant els agrupaments com la demarcació, adherides al manifest de Plataforma Cel Net, demanem transparència, seguretat, una nova legislació i reducció de l'impacte sobre la salut i el medi ambient.

Seguirem mobilitzades perquè la protecció i la seguretat de la població estigui per sobre de tot; defensant que cal posar sempre les persones al centre.


Imatge de la roda de premsa del 14 de febrer de 2020.


Pots llegir el manifest al web de la Plataforma Cel Net o tot seguit:

______________

SOM TERRITORI. LA IMPUNITAT S’HA ACABAT!

#NiConfinadesNiCallades

Gener 2020. Empresa IQOXE, polígon Sud. Explota un reactor d’òxid d’etilè. Dos treballadors i un veí morts i diversos ferits de gravetat.
Maig 2019. Empresa Carburos Metálicos, polígon Nord. Una fuita allibera entre 500 i 600 litres d'amoníac. Un treballador mort per inhalació. 15 treballadors resulten ferits, un de gravetat.
Maig 2015. Empresa Nitricomax, polígon Sud. Activa el pla d’emergència. Es reben 91 trucades per afectacions respiratòries al barri tarragoní de Bonavista. Un incident semblant costa una sanció de 60.000€ al 2009.
Novembre 2013. Repsol, polígon Nord. Explota un reactor d’etilè.
Des de fa més de 50 anys al Camp de Tarragona convivim amb el complex petroquímic més gran del sud d’Europa. Explosions, fuites, ferides i mortes com les de l’accident del passat 14 de gener a la planta de l’empresa IQOXE, són la cara visible d’una problemàtica ignorada per les administracions públiques, en especial pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i silenciada per les empreses.
La indústria té un risc i impacte permanents en forma de sorolls, males olors, contaminació i manca de mesures de seguretat. Més enllà de les víctimes d’accidents puntuals, són moltes les morts prematures i malalties produïdes durant anys i anys de convivència.
Des de fa temps la única resposta per part de la Generalitat de Catalunya a aquest impacte són promeses incomplertes i manca de voluntat política per resoldre la problemàtica. Tan sols una taula de la qualitat de l’aire que, després de quatre anys de la seva creació sense donar cap solució eficaç, s’ha convertit en un intent de dissuadir la lluita per la defensa de la salut i la qualitat de l’aire i, alhora, en un mecanisme per permetre la impunitat de les empreses que controlen el nostre territori.

Les entitats sotasignants diem PROU, LA IMPUNITAT S’HA ACABAT. Com a territori exigim a la Generalitat de Catalunya:

TRANSPARÈNCIA

- Crear les eines que permetin als agents de seguretat i a la població consultar el pla d'emergència integral de tot el complex petroquímic per conèixer els riscos ambientals i de salut per a la població.
- Revisar i actualitzar els plans de risc químic de cada un dels municipis del voltant del polígons Nord i Sud per adequar-los als fets ocorreguts.
- Activar mecanismes de comunicació clars i efectius que vetllin per a la seguretat de la població en cas d’incidències, i que aquests mecanismes posin a l’abast informació rigorosa, actualitzada i de fàcil accés sobre els compostos que respirem i els efectes que tenen per a la salut i l’entorn. Adequar-los tecnològicament a la realitat actual.
- Revisar els convenis signats entre l'AEQT i els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Interior en matèria de protecció civil, en el qual l’AEQT es compromet a informar adequadament a la població dels possibles riscos greus de les activitats industrials, de les mesures i recursos de protecció existents i de les mesures d’autoprotecció a aplicar i també dels incidents que, sense revestir gravetat, poden infondre preocupació o alarma a la ciutadania.

SEGURETAT

- Revisar els plans d'emergència per avaluar el potencial risc humà i ambiental i, així, garantir l’existència de les eines que permetin controlar aquest risc (per exemple: sistemes d'aïllament adequats a les instal.lacions d'alt risc de les empreses químiques, sistemes de contenció, bunquerització o soterrament, etc.). Avaluar l’efecte dominó per al conjunt de les empreses i no només el risc individual de cadascuna d’elles.
- Revisar el PlaSEQCat perquè s’adeqüi a la realitat tecnològica i als agents implicats en la gestió d’un incident químic. Tornar al PLASEQTA revisant-lo amb la participació de les entitats del territori que portem anys demanant més seguretat i advertint del perill que suposa conviure amb la petroquímica. No pot ser que només hi siguin Ajuntaments, Sindicats i AEQT.
- Determinar distàncies de seguretat mínimes entre les indústries de risc i la població, i portar-les a la pràctica.
- Que la proposta de comissió d’estudi de seguretat del sector registrada al Parlament de Catalunya el dia 14 de Gener de 2020 s’aprovi i s’executin els seus objectius el més aviat possible, reprenent les tasques al començament de la propera legislatura en el cas que s’esgotés l’actual.

MÍNIM IMPACTE SOBRE LA SALUT I EL MEDI

- Dur a terme un estudi exhaustiu al Camp de Tarragona que proporcioni la informació dels nivells d’immissió de tots aquells compostos químics derivats de la pròpia activitat industrial que es detectin en nuclis habitats així com també les seves interaccions.
- Implementar un control en continu de tots els focus emissors de l’activitat industrial així com també caracteritzar els compostos produïts a les torxes durant els episodis de combustió, proporcionant les dades per a ser consultades per part de la població.
- Realitzar estudis acústics a tot l’entorn dels polígons químics i actualitzar els mapes acústics dels municipis al voltant del complex petroquímic.
- Realitzar un estudi epidemiològic independent que proporcioni el màxim d’informació sobre l’impacte real de la indústria petroquímica a la salut de les persones.
- Realitzar un estudi hidrogeològic que contempli la contaminació de sòls i aigües al voltant dels complexos petroquímics, així com també dins de les seves instal.lacions.
Establir i, en el seu cas, implementar mecanismes obligatoris de restitució del medi pels danys ocasionats (aire, aigua i sòl) en previsió de l’acabament o modificació de les activitats industrials, que siguin gestionats per l’administració pública i finançats per les mateixes empreses seguint les regles del principi “qui contamina paga”.

LEGISLACIÓ I APLICACIÓ ADEQUADES

- Adequar la legislació a tots aquells compostos químics perillosos per a la salut i el medi derivats d’aquesta activitat industrial química, incorporant tots aquells que no estan previstos i amb una regulació els valors màxims d’emissió que també contempli els episodis concrets, sota els estàndards fixats per l’OMS i els països més avançats en matèria de protecció ambiental.
- Establir de manera generalitzada el control i seguiment de les emissions difuses per a la futura aplicació de mesures d’eliminació dels focus.
- Analitzar aquells compostos derivats de l'activitat química i petroquímica presents a l'aire del Camp de Tarragona (com l'1-3 butadiè) dels quals se'n coneix el seu gran potencial tòxic i generar-ne una regulació capdavantera per al sector que contempli, entre d’altres, els límits màxims d'emissió i immissió i els seus sistemes de monitorització.
- Augmentar el nivell d’exigència en l’aplicació de la normativa sobre les activitats, a nivell de contaminació i mesures de seguretat, tant pel què fa a les autoritzacions i seguiment, com en els casos d’infracció i sancions.
- Assegurar que aquelles empreses que reiteradament tinguin expedients sancionadors oberts no puguin seguir operant.


Per això, fem una crida a totes les entitats a mobilitzar-se per defensar les nostres vides i els nostres drets davant la impunitat de la petroquímica, no volem estar #NiConfinadesNiCallades. Totes les entitats adherides en aquest manifest exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que s’impliqui urgentment en la protecció i seguretat de la població per sobre dels interessos econòmics de les grans empreses, que s'escoltin les demandes del territori, s’assumeixen responsabilitats públiques i s’activin mesures per reduir l’impacte i el risc que pateix la zona dia rere dia.
 


Comparteix