Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Tarragona

Demarcació de Tarragona

Notícies

16.02.2024

Oberta la convocatòria de 2024 per la donació de l'1% solidari de la Demarcació de Tarragona

El Sindicat d'Habitatge de Tarragona, projecte 1% 2023La Demarcació de Tarragona de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya fa una convocatòria oberta per a què es presentin projectes externs al moviment escolta per rebre la donació de l'1% dels ingressos de la Demarcació. 

Documentació
Els projectes que es presentin hauran d'entregar a la Demarcació una descripció detallada del projecte que inclogui tant la descripció de l'entitat que el du a terme i totes les entitats que hi col·laboren, com també el pressupost del projecte. 

Terminis:
Fins diumenge 31 de març de 2024 es podrà enviar digitalment el projecte al correu electrònic de la Demarcació: tarragona@escoltesiguies.cat

Criteris
La Taula de Secretariat i Administració, on hi ha representats tots els agrupaments de la Demarcació, escollirà, d’entre els projectes presentats, aquell que s’adeqüi als següents criteris i prioritzacions:
  • Es prioritzaran projectes externs al moviment duts a terme per entitats sense ànim de lucre que segueixin la línia ideològica i de valors de MEG.
  • L'àmbit d'actuació del projecte serà preferentment el de la Demarcació de Tarragona.
  • Es valoraran els projectes de nova creació davant dels projectes ja plenament consolidats.
  • S'escolliran preferentment projectes en els que la quantia de la donació (150€ aproximadament) pugui tenir certa incidència i sigui clarament una ajuda important per a la realització del projecte.
  • Es valoraran possitivament els projectes que per la seva naturalesa puguin oferir un retorn en format formació, descoberta, xerrada, taller… als agrupaments de la Demarcació de Tarragona. 
  • En cas d’empat entre dos projectes, es prioritzarà un projecte a qui mai se li hagi donat aquest 1%.

Justificació:
El projecte seleccionat haurà de presentar una breu memòria justificativa de la seva realització (escrita o gràfica).

Resolució:
Es publicarà i notificarà la resolució del projecte guanyador el dilluns 17 de juny de 2024, i s’efectuarà el pagament al llarg de l’estiu del mateix any.


Per a més informació, es poden consultar les bases de la convocatòria:


Documents

Comparteix