Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Tarragona

Demarcació de Tarragona

Campaments i sortides curs 2023-2024Aquí trobareu el Calendari de terminis de Campaments del curs 2023-2024 de la demarcació de Tarragona.

Si tens dubtes de quina és la documentació que cal lliurar: consulta les FAQ de l'espai del cap > Campaments i sortides


SORTIDES DE 2-3 NITS en QUALSEVOL MOMENT DEL CURS (excepte camp d'hivern, camp de primavera o camp d'estiu)

Si feu una sortida de més d'una nit cal lliurar la FITXA BÀSICA. Cal fer-la a l'aplicatiu del dossier digital, i marcar que és fitxa bàsica (així elimina la part que no cal fer del dossier). Podeu trobar l'enllaç d'accés i informació a l'espai del cap.
 
 • Una setmana abans de la sortida: lliurament fitxa bàsica i docs legals a la demarcació, via dossier digital
  • Tan bon punt es sàpiga que es vol fer aquesta sortida cal avisar a la demarcació, per a poder-nos planificar les correccions.

En cas de marxar fora de Catalunya caldrà posar-se en contacte amb la demarcació 40 dies abans.


CAMPAMENTS D'HIVERN 2023-2024

Als campaments d'hivern cal lliurar la  FITXA BÀSICA si són 2 o 3 nits o menys i DOSSIER si són 4 nits o més, via dossier digital.

El calendari serà el següent:
 • Enviament fitxa bàsica i docs legals (via dossier digital): 11 desembre.
 • Retorn revisió: 12 a 15 de desembre. 
 • Temps per fer possibles correccions: fins 18 desembre. 
 • Enviament permisos: a partir del 19 de desembre. En cas de fer campaments internacionals (fora de catalunya) el termini de lliurament a la demarcació serà 40 dies abans de l'inici de l'activitat.

En cas de fer campaments internacionals (fora de catalunya) el termini de lliurament a la demarcació serà 40 dies abans de l'inici de l'activitat.


CAMPAMENTS DE PRIMAVERA 2024

Als campaments d'hivern cal lliurar la  FITXA BÀSICA si són 2 o 3 nits o menys i DOSSIER si són 4 nits o més, via dossier digital.

El calendari serà el següent:

 • Enviament fitxa bàsica i docs legals (via dossier digital): 11 març.
 • Retorn revisió: 12 a 15 de març. 
 • Temps per fer possibles correccions: fins 18 març.
 • Enviament permisos: a partir del 18 de març. En cas de fer campaments internacionals (fora de catalunya) el termini de lliurament a la demarcació serà 40 dies abans de l'inici de l'activitat.CAMPAMENTS D'ESTIU 2024

Als campaments d'estiu sempre s'ha de lliurar DOSSIER, independentment dels dies. Farem servir el dossier digital.

Les dates de lliurament seran:
 
Si marxeu de campaments entre les dates... Heu de presentar el dossier a...
INTERNACIONALS CATALUNYA CONVOCATÒRIA LLIURAMENT
(fora de Catalunya)    
(Si comenceu campaments entre aquestes dates...) (Si comenceu campaments entre aquestes dates...) Dia que ha d'arribar a demarcació el dossier digital
17 de juny al 30 de juny - 12 de maig
1 de juliol al 14 de juliol 17 de juny al 30 de juny 19 de maig
15 de juliol al 28 de juliol 1 de juliol al 14 de juliol 2 de juny
29 de juliol al 11 d'agost 15 de juliol al 28 de juliol 16 de juny
12 d'agost al 10 de setembre 29 de juliol al 11 d'agost 30 de juny
- 12 d'agost al 10 de setembre 14 de juliol

Comparteix