Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Tarragona

Demarcació de Tarragona

TAULES DE LA DEMARCACIÓ

TACA (TAula de Caps d'Agrupament)

Formada per l’Equip de Demarcació i els i les Caps d’Agrupament. Es reuneix amb una periodicitat mensual, i és el màxim òrgan de govern entre assemblees. És responsable de vetllar pel progrés de la línia pedagògica de la Demarcació, de desenvolupar les línies d’acció aprovades per l’assemblea i proposar normatives, projectes i pressupostos a l’Assemblea de Demarcació.

 

 


TASA (TAula de Secretariat i Administració)

Formada pel Secretari/a i l’Administrador/a de la Demarcació i els Secretaris/es i Administradors/es de tots els Agrupaments de la Demarcació. Es reuneixen tres cops al curs (una vegada per trimestre). És responsable de desenvolupar les línies d’acció aprovades a l’Assemblea pel que fa a temes de gestió de la Demarcació i d’aprovar els comptes del curs i el pressupost a presentar a l’Assemblea. És també un espai per compartir experiències dels Agrupaments i de resolució de dubtes.
 
 

 TAPE (TAula PEdagògica)

Formada pels Responsables Pedagògics de tots els Agrupaments de la Demarcació, pels formadors (FOCA i Formiga 1 Persona), per l'Equip GOGOs (Equip Pedagògic ) i per l'Equip de Gènere. És un espai per treballar temes d’interès pedagògic, compartir experiències, per saber com va la demarcació i fer un seguiment.
 
 

Comparteix