Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Demarcació de Tarragona

Demarcació de Tarragona

Tramitacions monitor/a i director/a

Part de la informació és específica de la demarcació de Tarragona de MEG.


 ​Tramitacions monitor/a

Per a poder tramitar el títol de monitor/a:

 • Cal haver estat avaluat d’apte a la FOCA, havent presentat la memòria, el projecte i les activitats del moodle i que faci menys de 3 anys de l’inici de la formació. Si teniu dubtes del vostre límit podeu consultar a l'ST.
 • Cal haver entregat la memòria, el projecte i el certificat de pràctiques a la demarcació, com a tard, els dies 20 d'abril, 20 d’octubre o 20 de gener.
 • Novetat: per provar la part teòrica cal presentar el projecte de FOCA el mateix any que es fa la formació. La data de lliurament la marquen les formadores de foca.
 • Pots trobar els models dels documents a l'espai del cap.

A qui he de fer arribar la memòria i el projecte?
 • Cal fer-ho arribar al correu de la demarcació (tarragona@escoltesiguies.cat). ​
 • Qui? els Equips d'Agrupament. Ah! I ens heu de fer arribar només aquelles memòries i treballs que heu corregit i que considereu vàlides.
  • Nota: des d'aquest curs, per aprovar el curs presencial de FOCA cal lliurar a les formadores el projecte de monitor/a, encara que no es vulgui tramitar encara


Tramitacions director/a

Per a poder tramitar el títol de director/a:

 • Cal haver estat avaluat d’apte a les dues FORMIGA i que faci menys de 5 anys de l’inici de FORMIGA I Persona. Si teniu dubtes del vostre límit podeu consultar a l'ST.
 • Cal tenir l'aprovació de la temàtica del projecte per part dels Responsables Pedagògics de la demarcació.
  • Cal enviar un correu a els/les Responsables Pedagògics de la demarcació explicant quina temàtica tindrà la teva memòria i projecte, i ells/elles et faran saber si és vàlid.
 • Cal haver entregat la memòria, el projecte i el certificat de pràctiques a la demarcació, com a tard, els dies 20 d'abril, 20 d’octubre o 20 de gener.
 • Novetat: per provar la part teòrica cal presentar el projecte de directores el mateix any que es fa la formació. La data de lliurament la marquen les formadores de Formiga 2 Gestió, i s'entrega a elles.
 • Pots trobar els models dels documents a l'espai del cap.

A qui he de fer arribar la memòria?
 • Cal fer-ho arribar al correu de la demarcació (tarragona@escoltesiguies.cat). ​
 • Qui? ens ho heu de fer arribar vosaltres amb còpia al vostre tutor/a. 

A qui he de fer arribar el projecte?
 • Es gestiona via les formadores de Formiga 2 Gestió. ​Per aprovar la part teòrica cal ser apte del projecte.

A qui he de fer arribar el certificat de pràctiques?
 • Cal fer-ho arribar al correu de la demarcació (tarragona@escoltesiguies.cat). ​Si l'original és signat a mà, cal enviar còpia escanejada i fer arribar a la demarcació el paper original.


Puc triar el tema que vulgui per tramitar el títol de director/a?
 • No tot és vàlid. El tema de la memòria cal que el validin prèviament els/les Responsables Pedagògics de la demarcació. Per tant, abans de començar a redactar cal que us poseu en contacte amb elles a través dels seus correus corporatius (responsablepedagogica.tarragona@escoltesiguies.cat i responsableescola.tarragona@escoltesiguies.cat) perquè us diguin si el tema que heu triat és vàlid per a l'obtenció del títol de director/a.
 • També caldrà que ens comuniqueu quina persona us farà de tutor/a.

Comparteix